Pod Book

Design Sprint

PodBook lavede jeg under et design sprint, hvor vi havde seks timer til at komme på et koncept og et produkt.

Min rolle

Jeg var en del af en designgruppe og min rolle var at idéudvikle og efterfølgende designede og udviklede jeg en prototype af APP’en i Sketch.

Processen startede med, at vi trak tre ord vi skulle udvikle vores koncept ud fra. Vi fra ordene Podcast, at lære og Aarhus Universitet. Disse tre ord resulterede i en Podcast-APP for studerende på Aarhus Universitet, hvor de studerende kan høre deres pensum som podcast.

Jeg startede processen med at udvikle prototypen med at lave et flow chart over siderne og funktionerne i APP’en.

Fordi vi var begrænsede på tid, lavede jeg et hurtigt wireframe over APP’ens design og udseende.

Til sidst lavede jeg det digitale design i Sketch og gjorde APP’en interaktiv ved servicen Marvel.

Den endelig prototype blev præsenteret for de andre hold.