Pleje af nyrekatetre

Problemstilling

For patienter med nyrekateter kan der opstå problemer i forbindelse med skift af forbinding, hvor hjemmesygeplejersker har brug fra hjælp fra hospitalet. AUH ønskede en løsning, der kunne give hjemmesygeplejerskerne den nødvendige vejledning uden om hospitalet.

Løsningen blev en APP der vha. af videoer, step-by-step-guides og andet materiale giver hjemmesygeplejersken den nødvendige vejledning.
APP’en blev nomineret til Region Midt’s initiativpris.

Min rolle

Vi var to personer på projektet. Min rolle var som UX-designer at undersøge brugerne og problemstillingen for at finde den bedste løsning. Jeg lavede workshops med brugerne, både ideation og brugertest. Jeg designede den interaktive prototypen og user interfacet i Axure. Jeg har filmet og redigeret videoer til APP’en.

Som UX’er startede jeg processen med at afholde workshops med hjemmesyge-plejesker og sygeplejersker fra hospitalet, for at indsamle tilstrækkelig viden om problemstillingen.

Med viden fra workshops med brugerne udtænkte vi under idéudviklingen den bedste måde at opbygge APP’en for at løse problemstillingen.

I processen med at udvikle prototypen begyndte jeg med et flow-chart over funktioner og sider i prototypen.

Dernæst lavede jeg et wireframe hvor jeg specificerede APP’ens udseende og design.

Til sidst lavede jeg den interaktive prototype i Axure

Det er muligt at prøve prototypen her: http://waschr.axshare.com/home.html

Ved flere workshops har vi gennemført brugertest af APP’en med de hjemmesygeplejersker der skal bruge APP’en.

Til sidst er prototypen blevet færdiggjort med rettelserne fra brugerne. Prototypen er blevet overlevet til virksomheden Emento, der skal programmere og implementere løsningen.