Mindskning af Tolkebehov

Problemstilling

Patienter der bliver behandlet for tuberkulose på AUH, er typisk udenlandske patienter, der ikke forstår dansk. Dette skaber især problemer ved røntgen af patientens lunger, hvor det er svært, uden tale, at forklare dem, at de skal tage en dyb indånding og holde vejret. Derfor ønskede AUH en løsning, der kunne hjælpe patienterne med at forstå proceduren, uden sprog.

Min rolle

Jeg var del af et team på tre personer. Min rolle i projektet har været som UX-Designer og illustrator. Jeg har foretaget feltarbejde, undersøgt problemstillingen og konceptudviklet løsninger. Derefter har jeg udviklet flere prototyper, både illustrationer og videoer, for til sidst at lave brugertest og evaluere.

 

Som UX’er startede jeg processen med at besøge lungemedicinsk afdeling, så jeg kunne observere røntgen-proceduren i praksis og få et præcist indtryk af problemstillingen.

Vi idégenererede på baggrund af observationerne fra afdelingen og valgte at lave en analog løsning med vejledende illustrationer, fordi de fleste af patienterne med tuberkulose ikke havde en smartphone eller lignende, og fordi afdelingen heller ikke havde nogle devices til rådighed.

Jeg tegnede i Adobe Illustrator en række illustrationer, der skulle afhjælpe problemstillingen omkring røntgenproceduren.

Ovenstående illustration skal hænge i omklædningsrummet inden røntgen og skal vise, hvordan patienten skal låse døren og tage alt sit tøj på overkroppen af.

Den anden illustration skal hænge inde ved røntgenmaskinen og skal vise, hvordan patienten skal stå ved maskinen og derefter tage en dyb indånding, holde vejret og så puste ud.

Illustrationerne blev hængt op ude på afdelingen og blev testet med patienterne over en periode på to måneder.

Efter de to måneder kunne vi konkludere, at illustrationerne i omklædnings-rummet virkede efter hensigten. Det gjorde illustrationerne om vejrtræningen dog desværre ikke. Derfor måtte vi endnu en gang idégenerere og lave en ny prototype.

I den anden iteration i processen valgte vi at lave en video i stedet, der viser proceduren under røntgen. Med videoen ville vi forsøge at vise proceduren så tydeligt, at det måske vil kunne forstås uden sprog.

Jeg har testet videoen med patienterne på lungemedicinsk afdeling. Jeg har testet med patienter, der slet ikke taler dansk og patienter, der taler lidt dansk. Jeg viste videoen til patienten inden røntgen og spurgte om der var noget, de ikke syntes gav mening. Derefter observerede jeg dem inde til røntgen for at se, om de kunne forstå, hvad de skulle gøre på baggrund af videoen, eller om tolken måtte forklare.

I skrivende stund er jeg stadig i færd med at teste videoen. Min vurdering indtil videre er, at videoen er en god støtte til patienter, der har en lille forståelse for dansk. De patienter der slet ikke forstår dansk, har indtil videre ikke haft fordel af at se videoen.