BSS Sport

Disse to roll-ups har jeg designet til foreningen BSS-Sport. Designet er lavet i Adobe Illustrator.