Bachelorprojekt

Jeg skrev min bachelor i interaktionsdesign i december 2016. Igennem mit bachelorprojekt fik jeg en stor viden om interaktion, især omkring usability og user experience, hvilket er anvendeligt for mig, når jeg udvikler designs med fokus på gode brugeroplevelser. Jeg fik også meget erfaring med at planlægge, opstille og udføre workshops, hvor jeg foretog designeksperimenter med brugerne. Derudover lærte jeg at indkredse og formulere en problemstilling og derefter fordybe mig i at arbejde metodisk og kritisk med problemstillingen.

Selve projektet

I mit bachelorprojekt forskede jeg, i samarbejde med min studiemakker Cecilie Callesen, inden for en teori af Youn Kyung Lim om emotionelle kvaliteter i interaktion. Ifølge denne teori er det muligt at skabe en særlig følelse i brugerens oplevelse af interaktionen, hvis man altså skaber interaktionen ud fra nogle bestemte attributter. Inden for denne teori valgte jeg at udforske, om følelsen blev oplevet anderledes alt efter hvilken interaktionstype brugeren interagerede med. Derfor udviklede jeg to ens interfaces, til to forskellige interaktionstyper hhv. touch og en tangible user interface.

Jeg udviklede de to interfaces ud fra de attributter, der ifølge teorien skulle skabe en emotionel kvalitet “light” eller lethed hos brugeren. De to interfaces var helt ens, den ene var blot på en iPad, den anden på en tangible user interface jeg selv havde bygget og programmeret i processing sammen med min studiemakker. Den bestod af en kasse, med et område, hvorpå brugeren kunne placere forskellige klodser, der ville fremkalde tilhørende billeder på skærmen.

I vores forskning afholdte vi fire brugertests, hvor brugerne skulle interargere med de to interfaces og efterfølgende besvare nogle spørgsmål om, hvordan de oplevede interaktionen. I vores forskningsarbejde erfarede vi hurtigt, at det er svært og abstrakt at undersøge følelser. Derfor måtte vi være omhyggelig i vores interviews og i vores efterfølgende arbejde med at behandle den data vi fik indsamlet.

Resultatet af forskningen er kort fortalt, at der er forskel på, hvordan brugerne oplevede følelsen i interaktionen i de to interfacetyper. Den emotionelle kvalitet “light” blev i højere grad oplevet i touch-interfacet end i det tangible user interface. Dette skyldes formentlig, at flere brugere oplevede det tangible user interface som sjov, en kvalitet der ofte er iboende denne interfacetype. Fordi brugerne overordnet oplevede denne interfacetype som sjov, overskyggede denne oplevelse for en mulig oplevelse af “light”. Derudover kunne vi i vores efterfølgende analyse af de to interfacetyper konstatere, at de attributter, der skulle skabe den emotionelle kvalitet “light”, var bedre implementeret i touch-interfacet.

Det er muligt selv at opleve touch-interfacet på følgende link og vurdere om den giver en oplevelse af “light”: http://xbk7hf.axshare.com/identitetsgeneratoren.html