Akupunktur under Fødsel

Problemstilling

Jordmødre har mulighed for at lære, hvordan der kan anvendes akupunktur under fødsel til forskellige formål. Jordmord Johanne Siegumfeldt underviser jordmødre i akupunktur og ønskede en APP, der skulle assistere jordmødre i at anvende akupunktur i praksis.

I APP’en kan jordmoderen finde alle punkter, sorteret efter behov, og se illustrationer af, hvor punktet skal placeres. Det er både muligt at se enkelte punkter og kombinationer, der har en god virkning sammen.

Min rolle

Jeg var en del af et team på tre. Min rolle var som UX-designer at undersøge problemstillingen og brugernes behov, for at kunne konceptudvikle den bedste løsning. Derudover designede jeg user interfacet og lavede den interaktive prototype i Axure. Til sidst har jeg brugertestet APP’en i praksis. Derudover har jeg tegnet alle illustrationer i APP’en.

Som UX’er startede jeg processen ved at lave feltarbejde på fødeafdelingen på AUH, hvor jeg observerede jordmødrenes arbejde og talte med dem om akupunktur med henblik på at identificere deres behov.

Dernæst afholdte vi en workshop med en gruppe jordmødre, hvor vi i samarbejde med dem udviklede idéer til, hvordan APP’en skulle være for at løse problemstillingen på den bedste måde for dem.

Efter idéudviklingen lavede vi den første low-fidelity prototype, som vi hurtigt testede med brugerne ved en ny workshop.

Ved den næste workshop præsenterede vi prototypen og bad jordmødrende give os feedback og derefter udviklede vi i fællesskab videre på prototypen og jordmødrene kom med deres forslag til forbedring.

Efter yderligere idéudvikling med brugerne, lavede jeg anden udgave af prototypen, der skulle være mere high-fidelity. Jeg begyndte med at lave et flow chart over, hvilke sider der skulle være, med hvilke funktioner.

Derefter lavede jeg et wireframe, hvor jeg specificerede APP’ens udseende og design.

Til sidst lavede jeg den interaktive prototype i Axure.

Det er muligt at prøve prototypen her: http://50c1vl.axshare.com/home.html

Vi foretog brugertest af APP’en af to omgange, på fødeafdelingen på AUH. Her testede vi, hvordan APP’en fungerede i praksis samt fik jordmødrenes feedback.

Derefter blev prototypen færdiggjort og overleveret til Edea, der har programmeret og udviklet løsninger. App’en er nu tilgængelig online.